AUTHORS
CATEGORIES
LANGUAGES
BOOK TYPE
PRICE

INR 10.00

INR 200.00

ગ્રીસના વીર સત્યપુરુષ સૉક્રેટિસ પોતે ઝેર પીને મરણ પામ્યો, અને જે દિવસે તે ઝેર પીવાનો હતો હતો તે જ દહાડે તેણે શરીરના નાશવંતાપણા ઉપર અને જીવના અમરપણા ઉપર પોતાના એક મિત્ર-સાગરીત આગળ વ્યાખ્યાન કરેલું. એમ કહેવાય છે કે તે અંતિમ ઘડી સુધી સહેજ પણ ડરેલો નહીં અને પોતે જે વ્યાખ્યાન કરવાનું હતું તેનું છેલ્લું વાક્ય બોલીને, ઝેરનો પ્યાલો રંગથી પીધો. તે ભાષણની નોંધ તેના પ્રખ્યાત સાગરીત પ્લેટોએ લખી છે. સૉક્રેટિસનો બચાવ બહુ સરસ અને નીતિના રસથી ભરેલો છે. ગાંધીજી એ ૧૯૦૮માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં વાચકો માટે તે ભાષણનો સાર પોતે કરેલો. તે સાર આ પુસ્તક સ્વરૂપે નવજીવન ટ્રસ્ટ વર્ષોથી પ્રકાશિત કરતું આવ્યું છે.

INR 15.00

ગાંધીજીના જીવનના અંતભાગમાં હિંદુ અને મુસ્લિમ સમાજ વચ્ચે ચાલતા આવેલા વિરોધનો ભયંકર પરચો બંગાળમાં અને તેના પૂર્વ ખૂણામાં મળ્યો હતો. એ વિરોધમાંથી પેદા થયેલી કારમી પરિસ્થિતિનો ઉકેલ લાવવાને અહિંસક ઇલાજ અજમાવવાનું ગાંધીજીએ બીડું ઝડપ્યું. અહિંસાની કાર્યપદ્ધતિના ભાવિ વિકાસની દૃષ્ટિથી આ પ્રયોગનું મૂલ્ય બહુ મોટું છે. એ પ્રયોગની રોજેરોજની નોંધ ભાવિ પેઢીઓને માટે જળવાય એ વાતને ખુદ ગાંધીજીએ પણ મહત્ત્વની ગણી હતી. અને તેથી તેમણે શ્રી મનુબહેન ગાંધી પાસે નોઆખલી અને બીજાં સ્થળોની પોતાની દિનચર્યાની રોજનીશી રખાવી હતી. આ પુસ્તકમાં નોઆખલીની તેમની પગપાળી યાત્રાનો હેવાલ શ્રી મનુબહેનની રોજનીશીના રૂપમાં સંઘરાયેલો છે. આ રોજનીશીમાં ગાંધીજીની દિનચર્યા, માણસો સાથે કામ લેવાની તેમની રીત, અને સૌથી વિશેષ તો પોતાને જરૂરી માણસોને કેળવવાની તેમની પદ્ધતિ—એવાં અનેક રોચક અંગો છે. પણ જીવનના અંત ભાગે પોતે સ્વીકારેલા મિશનને સફળ કરવાને તેમણે જે પ્રયોગ એકલે હાથે માથે લીધો હતો તેની વિગતો સૌથી મહત્ત્વની છે. અહિંસાની કાર્યપદ્ધતિને સફળ કરવાને પ્રયોગો કરવાની ઇચ્છા રાખવાવાળાં સૌ કોઈ આ વિગતો આટલી કાળજીથી અને આટલી ચીવટથી સંઘરનાર મનુબહેન ગાંધીનાં હંમેશનાં ઋણી રહેશે. [પ્રસ્તાવનામાંથી] મોરારજી દેસાઈ

INR 150.00

INR 15.00

INR 100.00

INR 20.00

INR 30.00

ગાંધીજીના જીવનનો પરિચય આપતાં પુસ્તકો તો અપરંપાર લખાયાં છે, પણ એમના નેતૃત્વે જીવનના જુદાજુદા તબક્કે કેવા ચમત્કારો સર્જ્યા તેનો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ બહુ ઓછા લેખકોએ કર્યો છે. ગાંધીજીવનની અમુક પ્રવૃત્તિઓ વિશે પણ લખાણો થયાં છે, પણ એમના નેતૃત્વગુણની અખંડ પૃથક્કરણાત્મક તપાસ થવાની બાકી હતી. ગાંધીજીવન તો જગતભરના અભ્યાસીઓનો પ્રિય વિષય રહ્યો છે, પણ ગાંધીજીના વ્યક્તિત્વના નેતૃત્વપાસાની જ નોખી મીમાંસા બહુ ઓછા અભ્યાસીઓને આકર્ષી શકી હતી. ગાંધીજીવન અને વિચારના એક પ્રખર અભ્યાસી શ્રી પાસ્કલ એલન નાઝરેથ અનેક કામગીરીઓ અર્થે દેશવિદેશમાં ઘૂમ્યા છે, સમાન રસના અનેક અભ્યાસીઓ સાથે વિમર્શનો લાભ એમને મળ્યો છે. ગાંધીજીવનના પરિશીલનના ફળરૂપે ગાંધીઝ આઉટસ્ટૅન્ડીંગ લીડરશીપ નામે જે પુસ્તક એમણે લખ્યું એ અભ્યાસજગતમાં જાણીતું થયું, ચર્ચાયું પણ ખરું, એ ગાંધીવિચાર વિશેનું મહત્ત્વનું પ્રદાન ગણાયું.

માનવજાતની તવારીખમાં જે મહાન મોવડીઓએ નેતૃત્વ પૂરાં પાડ્યાં છે તેમાં સંઘર્ષના કાળમાં જે વિધાયક નેતૃત્વ ગાંધીજી પાસેથી આવડી મોટી પ્રજાને મળ્યું એ ઇતિહાસની અભૂતપૂર્વ ઘટના છે. ગાંધીજીવનના આ વિશિષ્ટ પાસા પરનો એક સંગીન અભ્યાસ શ્રી નાઝરેથ તરફથી મળ્યો હતો એ હવે ગાંધી - એક અનોખું નેતૃત્વ દ્વારા ગુજરાતી અભ્યાસી વાચકો માટે પણ સુલભ બને છે.

INR 300.00

INR 60.00